הגב' הייז לוהב

תחום התמחות:

תפקיד:

אחות ראשית מח' קרדיולוגיה הע"כ

מייל:

emc.eyal@gmail.com

טלפון: